Energie wet- & regelgeving

In de afgelopen jaren is de wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid, het doorvoeren van energetische maatregelen en het in kaart hebben van uw energieverbruik strikter geworden. Het is begrijpelijk dat u dit niet dagelijks volgt en zo niet precies op de hoogte bent van uw verplichtingen. Wel is het voor u en uw organisatie van groot belang om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Zo komt u niet voor ongewenste verrassingen, aanschrijvingen of aanzeggingen van dwangsommen te staan.

Om te zorgen dat u wel op de hoogte bent, geven wij u een uiteenzetting van de wet- en regelgeving met de daarbij behorende websites van de overheid. Zo bent u op de hoogte en kunt u tevens gedetailleerd onderzoek doen naar de precieze omvang van de betreffende wetgeving.

Energiebewaking – EBS

Boven een jaarlijkse energieverbruik van 88.000 kWh en/of 25.000 Nm3 per object is het vanaf 1 januari 2018 verplicht om actieve energiebewaking te realiseren middels een Energie Bewaking Systeem (EBS). Hiermee dient de gebruiker van een pand het energieverbruik actief te monitoren en te kijken naar besparingsmogelijkheden. het EBS dient een rapportage en analysefunctie te hebben.

Bij een grotere verbruiksomvang worden er strengere eisen gesteld en bij een verbruik boven de 1.000.000 kWh is het verplicht om het EBS te koppelen aan het Gebouw Beheer Systeem.

De energiemonitoringsportal van Keemink Vastgoed Inspectarium voldoet aan de aan de EBS gestelde randvoorwaarden. Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje in onze demo-omgeving:


Inlognaam: Test Omgeving

Wachtwoord: Test1234!

EML & Informatieplicht

In de jaren negentig is de Wet Milieubeheer van kracht geworden. Hierin werden organisaties met een energieverbruik boven de 50.000 kWh en/of 25.000 Nm3 verplicht om duurzame maatregelen te nemen indien ze die binnen vijf jaar terugverdienen. Jarenlang is er geen tot zeer matige handhaving geweest op werkelijk uitvoer, tot medio 2015 toen per branche een lijst met ‘Erkende Maatregelen’ (EML) werden opgesteld door de overheid: Het betreffen relatief eenvoudige maatregelen die snel en eenvoudig terug te verdienen zijn. De werkelijke uitrol van de maatregelen viel tegen. Om die reden heeft de overheid de ‘Informatieplicht’ vorm gegeven. Feitelijk een omgekeerde verplichting waarin organisaties met een hoger verbruik dan 50.000 kWh en/of 25.000 Nm3 verplicht worden om de overheid iedere vier jaar te informeren over de status van de maatregelen die ze door dienen te voeren.

Wij hebben al diverse opdrachtgevers geholpen met het voldoen aan de in het activiteitenbesluit opgenomen vierjaarlijkse informatieverplichting. Door onze brede kennis van bouwkundige elementen en (klimaat-)installaties zijn wij in staat om de EML-maatregelen snel en doelmatig in kaart te brengen. U ontvangt een pragmatische en overzichtelijke rapportage inclusief het registreren in het E-loket van het RvO vanaf € 598,- per object.

Kijk hier naar onze Energiemonitoringsportal
Kijk hier naar onze Energiemonitoringsportal


De Energy Efficiency Directive (EED)

De ‘Energy Efficiency Directive’ (EED) is Europese wetgeving voor alle lidstaten. De energie audit is een verplichte, vierjaarlijkse verantwoording voor grote organisatie. Deze heeft ten doel om informatie te verzamelen over het actuele GJ-verbruik door gebouwen en mobiliteitsbewegingen van organisaties. Door de vierjaarlijkse audit brengt u de overheden een gedetailleerd overzicht van het huidige GJ-verbruik / CO2-uitstoot, de besparingspotentie van uw organisatie en de maatregelen die uw organisatie in de aankomende vier jaar gaat treffen.

Uw organisatie is verplicht tot het opstellen van een EED-auditrapport als:

  • Uw organisatie meer dan 250 fte in dienst heeft;
  • een jaaromzet heeft die hoger is dan € 50 miljoen en/of een jaarlijks balanstotaal heeft van meer dan 43 miljoen.


Het Energielabel

Een energielabel geeft inzicht in het theoretische energieverbruik (in kWh/m2.jr) van een gebouw is bij een normaal gebruik en gemiddeld klimaatjaar. De energielabelklasse wordt bepaald op basis van het primair fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr). Hoe minder fossiele energie een gebouw gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste.

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen en woningen is een energielabel verplicht.

  • Heeft uw kantoor van meer dan 50m2 en is dit kantooroppervlak groter dan 50% van het oppervlak van het gehele object en is het geen monument? In dat geval dient uw kantoor per d.d. 1 januari 2023 over een energielabel C te beschikken.
  • Verkoopt u uw woning? Dan is het verplicht om uw woning te adverteren samen met een geldig energielabel.
Ik wil contact over een EED-audit
Ik ben op zoek naar een energielabel


2050: De CO2-neutrale samenleving

Middels het klimaatakkoord en eerdere gemaakte afspraken zijn we als mondiale bevolking dagelijks bezig met het verminderen van de eigen energievraag, het gebruik van duurzame producten en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Nederland werkt aan een integraal energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrij komt. Dit zal een combinatie moeten worden van allerhande duurzaam opgewekte energie, enorme reducties in ons huidige energieverbruik en ander gedrag. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. De regeringsleiders van de Europese Unie (EU) hebben in december 2020 afgesproken te streven naar een Europees CO2-reductiedoel van 55%. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan en de zeespiegel niet onnodig te laten stijgen.

Neem contact op

Middels onze Whatsapp-functie zijn wij in staat om uw vragen 24 uur per dag te beantwoorden. Wij schakelen snel en zorgen er voor dat u zo snel mogelijk het antwoord op de door u gestelde vraag ontvangt. Natuurlijk kunt u uw vragen per email aan ons kenbaar maken. Wij beloven een reactie binnen één werkdag.

Service betekent voor ons niet alleen het snel reageren op vragen; service betekent ook snel kunnen handelen en begrip hebben voor de situatie in uw organisatie. Wij zullen dan ook te allen tijde proberen u zo snel mogelijk te kunnen voorzien van de gewenste antwoorden en/of adviezen.

Wij overtreffen graag uw verwachtingen en doen daar onze uiterste best voor. Tevreden klanten zijn namelijk terugkerende klanten die anderen weer op onze dienstverlening wijzen.