Stap 1:

Middels het verzenden van dit formulier verstrekt u Keemink Vastgoed Inspectarium B.V. opdracht voor het opstellen van het energielabel van uw woning. U levert zo veel mogelijk informatie van uw woning aan. Indien u in het verleden extra isolatiemaatregelen heeft doorgevoerd is dit mogelijk van grote invloed op het op te stellen energielabel. Van de uitgevoerde maatregelen ontvangen wij graag zo veel mogelijk informatie in de vorm van foto’s en facturen (met het adres van uw woning vermeld) als onderbouwing/bewijslast van de uitvoer. Zonder deze bewijslast mogen we conform de normering geen verbeteringen/isolatiemaatregelen doorvoeren in het op te stellen energielabel.

Stap 2:

Na ontvangst van de door u toegestuurde documentatie gaan wij deze controleren. Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak om het object fysiek op locatie te beoordelen. Deze opname in uw woning zal naar verwachting ca. één uur in beslag nemen.

Stap 3:

Op de afgesproken datum en tijdstip komen wij bij u op locatie om uw object gedetailleerd in kaart te brengen. We meten uw het object zorgvuldig na en brengen alle aanwezig installaties en eventuele duurzame opwekking gedetailleerd in kaart. Ook kijken we o.a. per venster naar het type beglazing en meten wij de dikte van toegepaste isolatie in de bouwkundige delen. Ook kijken we naar eventuele belemmeringen, overstekken en de invloed van de naastgelegen objecten.

Stap 4:

Tijdens de fysieke opname hebben we alle noodzakelijke informatie verzameld en door u aangeleverde informatie gecontroleerd. De door u verzamelde informatie zal samen met de door ons opgenomen maatvoering gedetailleerd ingevoerd worden in de software. Alle gegevens leggen wij vast in het door ons vorm te geven ‘projectdossier’. Na het invoeren van deze gegevens zal het energielabel van uw object inzichtelijk worden.

Stap 5:

Wij hechten waarde aan een representatief energielabel van uw object, welke met zorg is opgesteld. Conform onze ISO-9001 werkwijze hanteren wij het ‘4 ogen principe’ om het maken van eventuele fouten te minimaliseren. Na een interne controle door een tweede EP-specialist gaan wij het energielabel voor u registreren bij het RvO, waarna deze inzichtelijk wordt in de landelijke database. (www.ep-online.nl)

Stap 6:

Vanuit de landelijke database ontvangen wij een afschrift van het energielabel van uw object. Deze heeft een geldigheid van tien jaar. Na de ontvangst van het energielabel gaan wij het energielabel direct aan u communiceren. U ontvangt van ons een email met het energielabel en eventuele bijzonderheden. Wij maken het projectdossier van uw object compleet en archiveren deze zorgvuldig.