Na een periode van bouwen, teksten schrijven en samenstellen van een heldere en duidelijke opzet van de website hebben we besloten onze oude site waarwel te zeggen en met deze website naar buiten te t

reden. Op deze website is eenvoudig terug te vinden op welke wijze u kunnen helpen bij het beheer van uw vastgoed, zorg dragen voor het opstellen van energielabels en MJOP’s en het opvolgen van wet- en regelgeving. De website is nog niet helemaal gereed, maar we zijn zo enthousiast dat we hem wel alvast in gebruik hebben genomen!

 

In de afgelopen jaren zijn we ons naast het doen van kwalitatieve inspecties, keuringen en inventarisaties ook gaan specialiseren op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en het opvolgen van de steeds strikter wordende wet- en regelgeving op het vlak van duurzaamheid voor organisaties in Nederland. Waar dit eerste enkel de ‘Energy Efficiency Directive’ (EED) betrof, zijn er de afgelopen jaren tal van aanvullende verplichtingen bij wet geregeld om Nederland te verduurzamen:

 

Enkele voorbeelden:

• Wet Milieubeheer (Erkende Maatregelen Lijsten (EML)

• Informatieplicht

• EPBD 3

• Energie monitoring verplichting per 1 januari 2018) (EBS, onderdeel van de EML)

• Energielabel C-verplichting voor kantoren per 1 januari 2023

• Deelname verplichting EED voor oud MJA3, MEE of ETS-organisaties per 1 januari 2021

 

Door het stapelen van alle bovenstaande wetgeving en het ontbreken van specifieke kennis en kunde ontstaat er ‘vacuüm’ bij organisaties met het risico om niet op alle wetgeving ‘dekking’ te hebben.

 

Door de inzet van Keemink Vastgoed heeft u als organisatie het voordeel van uw vertrouwde partner en tegelijkertijd de zekerheid u continu op de hoogte bent van de voor u van toepassing zijn wet- en regelgeving en helpen wij u bij het invulling geven hiervan.