Het energielabel: Sinds 2008 een gehaat en geliefde beoordeling van vastgoedobjecten waarbij de theoretische energieprestatie wordt beoordeeld. Per d.d. 1 januari 2021 zal de beoordelingsmethodiek (nu de BRL9500) wijzigen naar de NTA8800. (BENG-normering). Deze methodiek gaat gelden voor zowel de utiliteitspanden (U) als woningen(W). Beiden gaan onder dezelfde normering vallen. In de praktijk betekend dit dus ook dat het huidige ‘vereenvoudigde energielabel’ voor woningen niet meer op te stellen is en na 1 januari 2021 ook voor woningen fysiek een gediplomeerd specialist op locatie dient te komen voor een energielabel.

 

Middels de nieuwe NTA8800-methodiek zullen energielabels nog gedetailleerder opgenomen moeten worden. Hierdoor geven energielabels een realistischer beeld van de werkelijkheid. De uitkomst van het energielabel zal niet meer in een energie-index, maar in ’kWh/m2/jaar’ worden uitgedrukt. Dit is de methodiek afkomstig uit de BENG-eisen: In Nederland leggen we vanaf 1 januari 2021 de energieprestatie voor bijna energie-neutrale gebouwen vast aan de hand van 3 eisen:

 
  • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;

  • Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;

  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

 

Op basis van de uitkomst in ’kWh /m2/jaar’ wordt volgens de NTA8800 het nieuwe energielabel bepaald. Per gebruiksfunctie (bijv: wonen, industrie, detailhandel, kantoor, onderwijs, etc. etc.) zal er een aparte labelklassering worden vormgegeven. Onderstaande tabel is het voorstel voor de diverse functies o.b.v. het concept-besluit:

In de nieuwe situatie zullen objecten anders gewaardeerd gaan worden dan zoals ze nu worden gewaardeerd. In de nieuwe methodiek zal je zien dat elektrische opwekking een betere score geeft dan opwekking middels gas. De reden hiervoor is de forfaitaire waarden van de opwekking van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. Deze stond nu op 39% gewaardeerd, waar deze nu hoger wordt gewaardeerd. Het grootste verschil zal echter veroorzaakt worden doordat de EPA-adviseur uw pand nauwkeuriger dient op te nemen en meer ‘variabelen’ dient op te voeren in de software:

Een ander essentieel onderdeel is de hogere mate van nauwkeurigheid van informatie. Er dient meer bouwkundige informatie aangeleverd te worden, en alle aangeleverde informatie dient te worden gebruikt en het ‘verantwoordingsdossier van de adviseur’ dient hoogwaardiger vorm te worden gegeven. Hierdoor ontstaat een voor- en nadeel:

 
  1. Het voordeel: De representativiteit van het vorm te geven energielabels wordt verbeterd.

  2. Klein nadeel: Uw adviseur is langer bezig voor het vormgeven van een representatief energielabel.

Automatisch zal uw adviseur zijn/haar extra inzet meenemen in de prijsstelling voor een op te stellen energielabel. De geschatte extra tijd die men langer bezig is voor het opstellen van een energielabel wordt tot nu toe in de markt geschat op circa 30% tot 80%. De werkelijke extra tijd zal in de praktijk dienen te worden ervaren.

 

Energielabel C (vóór d.d. 1 januari 2023)

Bij wet is vastgelegd dat alle kantoren vóór d.d. 1 januari 2023 voorzien dienen te zijn van een energielabel C (enkele uitzonderingen daargelaten). Indien een kantoor niet over een energielabel C beschikt mag deze niet meer als kantoor worden gebruikt en is de object-eigenaar in overtreding. Momenteel is een pand voorzien van een energielabel C bij een energie-index van 1,3 of lager. In de nieuwe methodiek zal dit tussen de 205 en 235 kWh per m2 per jaar zijn. In veel gevallen is het mogelijk dit te realiseren door het plaatsen van LED-verlichting in de objecten (al dan niet voorzien van bewegingsdetectie en/of daglichtregeling).

 

Het is verstandig om te kijken of u uw pand in 2020 nog wil voorzien van een energielabel (of wil her-labelen) of dat u kiest voor een energielabel volgens de nieuwe methodiek (na d.d. 1 januari 2021.) Alle afgemelde energielabels zijn tien jaar geldig, waardoor u bij het realiseren van een energielabel tot eind 2030 voorzien bent van een geldig energielabel.

 

Verwachten rond medio 2030: Integraal energielabel A

De verwachting is dat de overheid om en nabij het jaar 2026 nieuwe wetgeving zal gaan aankondigen, waarin de verplichting tot het realiseren van een energielabel A zal worden opgelegd. Ik adviseer u dan ook om alvast een ‘Plan van Aanpak’ vorm te gaan geven om dit doel te behalen: Middels het aanwenden van de in het MJOP geplande ‘natuurlijke vervangmomenten’ in uw object kunnen middels doelgerichte verbeteringen snel flinke labelstappen worden gerealiseerd.

 

Uw adviseur heeft vaak de juiste kennis en kunde om u hierin te ondersteunen en maakt graag inzichtelijk welke maatregelen dat voor uw objecten zijn. Lukt dat niet? Dan kunt u altijd bij ons aankloppen om dit voor uw object(en) in kaart te laten brengen.

You can’t get to where you want to be, without knowing where you are.

Bij vragen, onduidelijkheden of een nadere toelichting mag u mij altijd benaderen via: s.balk@keemink-vastgoed.nl of +31 (0)6-16 13 71 04