Vastgoed Inspectarium

Keemink houdt zich bezig met diverse vormen van keuringen, inspecties en inventarisaties om u te adviseren over zaken als onderhoud. Onze inspecteurs hebben kennis van de meest gebruikte inspectiemethodieken om de technische kwaliteit van vastgoed vast te leggen en deze te vertalen naar uitvoeringsmaatregelen, nadat het gewenste kwaliteitsniveau met de opdrachtgever is bepaald. Zo blijft de kwaliteit van uw vastgoed gewaarborgd.

Bekijk hier welke werkzaamheden wij voor u kunnen uitvoeren.

4.jpg

Conditiemeting

Conditiemeting is een instrument voor het objectief vaststellen van de kwaliteit van bouwdelen. Na inspectie en verwerking komen we tot een overzicht van conditiescores per bouwdeel.

Keemink kan vervolgens een programma opstellen om uw vastgoed goed te beheren.

 
 
6.jpg

Meerjarenonderhoudsplanning

Weet u nog niet precies hoe u het onderhoud voor uw complex moet organiseren? Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs. Deze kan dan samen met u bepalen op welke wijze u het onderhoud goed kunt organiseren.

Bouwkundig vooropnamen

Een bouwkundige vooropname is het aangewezen middel om risico's en claims zo veel mogelijk tot een minimum te beperken of eventuele claims op hun juistheid te kunnen beoordelen. In een bouwkundige vooropname wordt voor de start van de werkzaamheden de technische staat van het omliggende bestaande vastgoed, het zogenaamde risicovastgoed, vastgelegd.

Bouwkundig vooropnamen

Een bouwkundige vooropname is het aangewezen middel om risico's en claims zo veel mogelijk tot een minimum te beperken of eventuele claims op hun juistheid te kunnen beoordelen. In een bouwkundige vooropname wordt voor de start van de werkzaamheden de technische staat van het omliggende bestaande vastgoed, het zogenaamde risicovastgoed, vastgelegd.

 
 

Energie labeling

Met een energielabel kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien of een pand zuinig of onzuinig is. Keemink heeft ervaren adviseurs die nauwlettend kijken naar de isolatie van vloeren, ramen, muren en dak èn naar de installaties voor verwarming, ventilatie en warm water.

Wilt u weten wat het energielabel van uw vastgoed is?Maak dan een afspraak.

Solar & Led18.jpg

Bouwtechnische keuring

Een bouwtechnische keuring heeft tot doel vast te stellen of er ernstige onderhoudsgebreken aan een object zijn waargenomen en zo ja wat de eventuele herstelkosten zijn.

Deze keuring bevat naast een bouwtechnisch verslag tevens een bouwtechnische beoordeling waarin opgenomen de herstelkosten. Meer weten?

 
Laat u adviseren over de mogelijkheden!

In persoon

Wilt u eens praten over de mogelijkheden? Wij komen bij u langs!

Online

Neem snel en makkelijk contact met ons op via ons contactformulier.

Via de telefoon

Bel ons vandaag en ontdek wat wij voor u kunnen doen.

+3110 462 18 95

Via mail

Liever even via de mail inventariseren? Stuur ons dan een mail.

 

info@keemink-vastgoed.nl