Optimaal gebruik van subsidies

Wanneer u besluit tot het doorvoeren van verbetermaatregelen, spreken we van verduurzaming van uw vastgoed. Dit levert u een verhoogd comfort, een lagere energierekening, en behoudt van de waarde van uw vastgoed op. Het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen vraagt om een investering. Omdat verduurzaming naast wettelijk verplicht, ook maatschappelijk wenselijk is, wordt dit middels diverse subsidietrajecten ondersteund door de overheid. Het RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft tal van subsidieregelingen voor het verduurzamen van woningen of woongebouwen en utiliteitsobjecten beschikbaar. Dit kan op individueel vlak als eigenaar of MKB-er zijn, maar ook collectief voor bijvoorbeeld ondernemingsverenigingen, of bedrijventerreinen. Door het gebruik van subsidies wordt het aantrekkelijker en eenvoudiger om energiebesparende maatregelen uit te voeren.

U kunt als ondernemer of eigenaar verrassend vaak gebruik maken van de diverse subsidietrajecten die momenteel actief zijn. Deze uitvoer van CO2-reducerende maatregelen zijn vaak gedekt voor subsidie, maar ook voor het laten opstellen uitvoeren van een deskundig energieadvies mag u als kosten opvoeren. Dit advies op maat zal vaak worden gesubsidieerd omdat u middels dit advies een representatief en optimaal garandeert. Per subsidietraject zijn de randvoorwaarden voor het toekennen van subsidiebedragen of percentages verschillend.

Voorwaarde voor het toekennen van veel subsidie is dat het energieadvies is opgesteld door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Beoordelingsrichtlijn BRL-9500. Keemink Vastgoed Inspectarium is een gecertificeerde energieprestatieadviseurs voor woningen, woongebouwen en utiliteitsobjecten voor bestaande bouw en nieuwbouw en is door haar jarenlange ervaring de specialist voor uw verduurzamingsvraagstuk.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Dit betreft een langlopende subsidie voor de aanschaf van duurzame installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en windturbines. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RvO)

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een stimuleringsregeling die zakelijke investeerders stimuleert te investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Voor die investeringen kunt u 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RvO)

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) geeft u een tegemoetkoming in een gedane investering in milieuvriendelijke en energiezuinige technieken. Dit gebeurt middels een fiscaal belastingvoordeel wat kan oplopen tot nette 12% van de investering indien u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat. Deze laatste versie van de milieulijst staat vermeld op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RvO)

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscale stimuleringsregeling die zakelijke investeerders stimuleert te investeren in milieuvriendelijke technieken en gebouwen. Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. De website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RvO) geeft inzicht in de randvoorwaarden.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Gaat u hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Dit betreft een stimuleringssubsidie voor emissiereductie en duurzame energieproductie met zonnepanelen, geothermie, windmolens, CO2-afvang en/of waterstof.

Provinciale en gemeentelijke regelingen

In veel gevallen worden er door lokale overheden nog tijdelijke regelingen en/of subsidies gegeven op bepaalde maatregelen. Dit om binnen een bepaalde geografische regio of een bepaalde branche een versnelling te realiseren in de verduurzaming. Deze regelingen zijn vaak op provinciaal of gemeentelijk niveau vastgesteld en uniek.

VvE (SEEH) / Energiebespaarlening

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is bestemd voor VvE’s die energie willen besparen in hun gebouw en de appartement(en). Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie. U kunt subsidie aanvragen op energieadvies en het uitvoeren van besparende maatregelen. Daarnaast verstrekt het Nationaal Warmtefonds voor de verduurzaming van VvE’s laagrentende leningen in de vorm van een Energiebespaarlening.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Met deze subsidie kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u inzicht in het verder verduurzamen van uw onderneming. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. Kijk hier of u voldoet aan de voorwaarden

Keemink Vastgoed Inspectarium B.V. is uw samenwerkingspartner om u te voorzien van optimaal en onafhankelijk advies en u te helpen met het realiseren van uw duurzaamheidsdoelstellingen. Doordat wij u vanaf het begin kunnen adviseren hebben wij zicht op het integrale proces en kunnen we in het beginstadium al inventariseren welke subsidiemogelijkheden er zijn en deze meenemen in onze adviezen. Hierdoor bent u verzekerd van optimaal gebruik van beschikbare subsidies en het tijdig aanvragen hiervan.

Subsidies zijn vaak van doorslaggevende betekenis bij beslissingen over het laten doorgaan van verduurzamingsprojecten. Door het optimaal gebruiken van subsidies verlaagt u het investerings- en/of projectrisico, verbetert de liquiditeitspositie en wordt automatisch de ROI van uw businesscase een stuk gunstiger.

Wij helpen u graag verder! Maak vrijblijvend kennis met één van onze specialisten!

Neem contact op

Middels onze Whatsapp-functie zijn wij in staat om uw vragen 24 uur per dag te beantwoorden. Wij schakelen snel en zorgen er voor dat u zo snel mogelijk het antwoord op de door u gestelde vraag ontvangt. Natuurlijk kunt u uw vragen per email aan ons kenbaar maken. Wij beloven een reactie binnen één werkdag.

Service betekent voor ons niet alleen het snel reageren op vragen; service betekent ook snel kunnen handelen en begrip hebben voor de situatie in uw organisatie. Wij zullen dan ook te allen tijde proberen u zo snel mogelijk te kunnen voorzien van de gewenste antwoorden en/of adviezen.

Wij overtreffen graag uw verwachtingen en doen daar onze uiterste best voor. Tevreden klanten zijn namelijk terugkerende klanten die anderen weer op onze dienstverlening wijzen.