Waarom een NEN2580-meetrapportage?

Indien u vastgoed verhuurt, huurt, gebruikt of tijdelijk in beheer heeft, wilt u weten wat de feitelijke vloeroppervlakte hiervan is. Dit is belangrijk als representatief document waar naar verwezen kan worden bij transacties of het sluiten van overeenkomsten. Bij huur, koop of verkoop van vastgoed speelt de (berekening van) vloeroppervlakte een grote rol. In overeenkomsten wordt vaak een tarief bepaalt per vierkante meter. In de praktijk blijkt er nog nogal eens onduidelijkheid te zijn over de precieze omvang van een object, verdieping of ruimte. Door een onafhankelijke meetrapportage conform de NEN2580 op te laten stellen, neemt u iedere twijfel weg. Door onderscheidt te maken tussen de bruikbare, de netto en de bruto vloeroppervlakte is dit voor iedereen helder: Een NEN 2580 meting biedt uitkomst.

Keemink Vastgoed Inspectarium stelt o.a. in samenwerking met diverse partners, met grote regelmaat NEN 2580-metingen op volgens de landelijke NEN 2580-norm. Deze geven de enige juiste, objectieve maten van het bruikbare vloeroppervlak aan. Dit doen we voor zowel woningen als utiliteitsobjecten.

Meetrapportages kunnen conform de NEN2580 op een tweetal wijzen worden vormgegeven. Dit kan middels een de variant ‘Type A’ en Type B’. Qua detaillering en omvang zit hier een verschil in. Hieronder geven de verschillen weer:

 • Type A: een meetrapportage op basis van een fysieke opname.
 • Type B: een meetrapportage op basis van bestaande actuele en gedetailleerde object-plattegronden

NEN2580 voor uw woning

Een NEN-2580 meetrapportage voor een woning kan gewenst zijn om diverse redenen. Wellicht wilt u de WOZ-waarde van uw huis herzien of wilt u precies weten welke hoeveelheid aan woonruimte u gaat huren. Ook bij aankoop van een woning of een herziening van de (ver)huurprijs is een NEN 2580 voor een woning de eerste stap voor het verkrijgen van inzicht en het sluiten van een overeenkomst.

Een NEN 2580-meetrapportage is een erkend rapport, dat opgesteld is aan de hand van de Nederlandse norm. Onderdeel van dit rapport is een certificaat, welke de definitieve oppervlakte van uw object toont en deze opdeelt in verschillende categorieรซn, zoals onder andere het netto- en het gebruiksoppervlak.

Redenen om een NEN2580-meetrapportage voor uw woning op te laten stellen zijn:

 • Onderdeel van de taxatie van uw woning;
 • Herzien van de WOZ-Waarde;
 • Onderbouwing als verkoopdocumentatie van uw huis;
 • Controle van een object bij voorgnomen aankoop van een huis;
 • Verzoek tot herzien huurprijs van de door u gehuurde over verhuurde woning.

NEN2580 voor uw Utiliteitsobject

Een NEN-2580 meetrapportage voor een bedrijfsobject kan gewenst zijn om diverse redenen. Het is vaak een vereist document bij de taxatie, verkoop, aankoop, financiering of de verhuur van een bedrijfspand.

Een NEN 2580-meetrapportage is een erkend rapport, dat opgesteld is aan de hand van de Nederlandse norm. Onderdeel van dit rapport is een certificaat, welke de definitieve oppervlakte van uw huis toont en deze opdeelt in verschillende categorieรซn, zoals onder andere het netto- en het gebruiksoppervlak.

Redenen om een NEN2580-meetrapportage voor uw bedrijfspand op te laten stellen zijn:

 • Onderdeel van een taxatietraject van uw bedrijfspand
 • Gevraagd document bij de herfinanciering van uw bedrijfsobject
 • Herzien van de WOZ-Waarde;
 • Onderbouwing als verkoopdocumentatie van uw bedrijfsobject
 • Onderbouwing als verhuurdocumentatie van uw vastgoed
 • Controle van een object bij voorgenomen aankoop van een bedrijfspand;
 • Verzoek tot herzien huurprijs van de door u gehuurde over verhuurde bedrijfspanden.

NEN2580 in combinatie met andere onderzoeken

Keemink Vastgoed is een objectieve, flexibele en betrouwbare partij om de vloeroppervlakte van uw object representatief te berekenen. Vaak combineren onze specialisten het opstellen van NEN2580-meetrapportages met andere inspecties, zoals NEN2767 inventarisaties of het opstellen van energielabels. Per slot van rekening lopen zij toch al met de door u aangedragen informatie in de hand door het betreffende object. Een mooiere gelegenheid om het gebouw ook meteen representatief in te meten is er bijna niet. De resultaten kunnen als combinatie, maar ook als afzonderlijke rapportages aan u opgeleverd worden.

Neem contact op

Middels onze Whatsapp-functie zijn wij in staat om uw vragen 24 uur per dag te beantwoorden. Wij schakelen snel en zorgen er voor dat u zo snel mogelijk het antwoord op de door u gestelde vraag ontvangt. Natuurlijk kunt u uw vragen per email aan ons kenbaar maken. Wij beloven een reactie binnen รฉรฉn werkdag.

Service betekent voor ons niet alleen het snel reageren op vragen; service betekent ook snel kunnen handelen en begrip hebben voor de situatie in uw organisatie. Wij zullen dan ook te allen tijde proberen u zo snel mogelijk te kunnen voorzien van de gewenste antwoorden en/of adviezen.

Wij overtreffen graag uw verwachtingen en doen daar onze uiterste best voor. Tevreden klanten zijn namelijk terugkerende klanten die anderen weer op onze dienstverlening wijzen.