Verduurzaming van uw object(en)

In de aankomende jaren hebben we een collectieve verduurzamingsopgave te realiseren. We dienen enerzijds extra woningen te bouwen en anderzijds al het huidige vastgoed te verduurzamen. Waar per 1 januari 2023 de ‘Energielabel C’-verplichting voor kantoren bij wet is vastgesteld, is de verwachting dat dit ook per 1 januari 2030 voor alle labelplichtige functies geรซist zal gaan worden. Tot slot dienen we in 2050 een CO2-neutrale samenleving gerealiseerd te hebben. Een uitdaging die we enkel kunnen realiseren als we kennis, kunde en ervaring gaan combineren en op natuurlijke ‘onderhoudsmomenten’ de noodzakelijke verbeteringen aan ons vastgoed gaan doorvoeren.

We adviseren onze opdrachtgevers al jaren om de opgenomen (wettelijke) verduurzamingsmaatregelen uit het maatwerkadvies te combineren met het MeerJaren Onderhouds Plan (MJOP) van een object. Hierdoor ontstaat een Duurzaam MeerJaren Onderhouds Plan (DMJOP). Door dit DMJOP jaarlijks te volgen en met regelmaat bij te stellen op basis van nieuwe inzichten, innovaties en veranderingen in wet- en regelgeving heeft u grip op de kosten van de (wettelijk) door te voeren verduurzamingsmaatregelen en heeft u inzichtelijk welke labelsprongen dit tot resultaat heeft. Onderstaand treft u een overzicht van een verduurzamingsmaatregelen, welke leiden tot een een verbeterd energielabel.

Door het samenvoegen van het de bovenstaande verduurzamingsmaatregelen met het huidige MJOP ontstaat een duidelijk DMJOP. Hierin staat de kostenomvang van het periodieke en planmatige onderhoudsbudget weergegeven, maar is ook de kostenomvang van de verduurzamingsmaatregelen doorgevoerd. Indien u als vastgoedverantwoordelijk jaarlijks het genoemde budget uitvraagt en de uitvoer van de geplande werkzaamheden borgt, heeft u de geplande verduurzamingsopgave van uw object of objecten geborgd. Door deze combinatie ontstaat een onderstaand overzicht. Per jaar zijn de kosten per element-groep inzichtelijk gemaakt en zijn de reguliere onderhoudskosten en de verduurzamingsmaatregelen separaat inzichtelijk.

Keemink Vastgoed Inspectarium is de specialist die u kan voorzien in een passend MJOP of DMJOP. Doordat we alle specialismen zelf in huis hebben kunnen we snel en adequaat uw (D)MJOP opstellen zodat u inzicht krijgt in de totale kosten voor uw object. Dus als het goed en representatief moet, bent u bij ons bij het goede adres!

Neem contact op

Middels onze Whatsapp-functie zijn wij in staat om uw vragen 24 uur per dag te beantwoorden. Wij schakelen snel en zorgen er voor dat u zo snel mogelijk het antwoord op de door u gestelde vraag ontvangt. Natuurlijk kunt u uw vragen per email aan ons kenbaar maken. Wij beloven een reactie binnen รฉรฉn werkdag.

Service betekent voor ons niet alleen het snel reageren op vragen; service betekent ook snel kunnen handelen en begrip hebben voor de situatie in uw organisatie. Wij zullen dan ook te allen tijde proberen u zo snel mogelijk te kunnen voorzien van de gewenste antwoorden en/of adviezen.

Wij overtreffen graag uw verwachtingen en doen daar onze uiterste best voor. Tevreden klanten zijn namelijk terugkerende klanten die anderen weer op onze dienstverlening wijzen.