De eerste zaken worden helder uit de uiteengezette stukken van de aangeboden begroting voor het jaar 2024. Zaken zijn nog niet 100% definitief en kunnen nog aan veranderingen onderhevig zijn, maar een aantal zaken hebben we al boven water, namelijk:

  1. Het energie prijsplafond (€ 1,45 per m3 en € 0,40 per kWh) voor consumenten komt te vervallen.
  2. De energiebelasting voor gas gaat met ruim 10 cent per Nm3 omhoog (ca. 19%) tot een verbruik van 170.000Nm3.
  3. De energiebelasting voor stroom gaat met circa 2 cent per kWh omlaag.
  4. De vermindering energiebelasting (heffingskorting) gaat licht omhoog.
  5. Huishoudens kunnen geen energietoeslag meer aanvragen

Aardgas

De energiebelasting voor aardgas gaat in het jaar 2024 naar 58,30 cent per Nm3, tot een verbruik van 170.000Nm3. Dat is ca. 19% hoger dan dit jaar, waarin de energiebelasting op afgerond 49 cent per kuub gas ligt tot een verbruik van 170.000Nm3 per jaar. Deze tarieven zijn exclusief de btw van 21 procent. Inclusief de btw van 21 procent komt de energiebelasting op gas volgend jaar in totaal uit op 71 cent per kuub. Feitelijk zien we een stijging van ca. 200% in het afgelopen decennia, waarbij we qua inflatie een correctie van ca. 40% in de prijsstelling dienen te verdisconteren.

Bij verbruiken boven de 170.000Nm3 zijn er substantiële verhogingen gepland. De schijf van 170.001 tot 1.000.000Nm3 staat een stijging van >200% te wachten. De schijf van 1 tot 10 miljoen Nm3 staat zelfs een stijging van >300% te wachten. De resultante van deze draconisch stijging zal aan de consument doorberekend gaan worden in de kostprijs van allerhande eerste levensbehoeften (voedsel, materialen, etc.) en heeft grote gevolgen voor bedrijven die afhankelijk zijn van aardgas in haar (productie) processen.

De stijging lag in lijn der verwachtingen, gezien de gewenst afbouw van gas als energiebron. De stijging voor verbruiken boven de 170.000Nm3 zijn wel gigantisch en worden gedragen door de maatschappelijke ‘druk’ om de grootverbruikers als ‘verbruiker en vervuiler’ financieel aan te sporen passende acties te ondernemen.

Momenteel wordt er circa 33 cent betaald op de groothandelsmarkt. Inclusief de gecommuniceerde Energiebelastingen voor het jaar 2024 komt dit neer op 1,05 euro per m3. Maar hier komen vaak nog allerlei marges bij van de energieleverancier. (Administratie- & dienstverleningskosten). In de meeste variabele en vaste contracten ligt de gasprijs rond de 1,27 euro per Nm3.

Elektriciteit

Voor stroom komt het tarief van de energiebelasting in 2024 te liggen op 10,88 cent per kWh (exclusief btw). Dit geldt tot een verbruik van 10.000 kWh per jaar. De energiebelasting op stroom wordt hiermee volgend jaar iets lager vergeleken met de 12,6 cent per kWh (exclusief btw).

Er vindt per 1 januari 2024 een verdere voortzetting plaats van de ingezette richting: Het tarief voor stroom per kWh gaat omlaag, terwijl de belasting op gas per Nm3 juist flink omhoog gaat. Hiermee wil de regering meer mensen stimuleren om het gasverbruik te verminderen of zelfs van het gas af te gaan.

https://www.energievergelijk.nl/nieuws/miljoenennota-dit-zijn-de-gevolgen-voor-je-energierekening-in-2024

Bovenop de bedragen hierboven wordt dus nog 21 procent btw gerekend. Dat betekent dat de totale energiebelasting voor gas volgend jaar uitkomt op totaal:

  • € 0,7054 euro per Nm3 gas tot 170.000Nm3
  • € 0,13165 per kWh elektriciteit tot 10.000 kWh

De eerder beloofde plannen om de energiebelasting op elektriciteit te verlagen, om daarmee elektrische warmteopties te stimuleren, zijn nu wel verder in uitvoer gebracht. De energiebelasting tot 10.000 kWh daalt in 2024 met 13,7% en is de afgelopen tien jaar met 9,9% gedaald. Dit licht geheel in lijn met het ingezette beleid om middels aanpassingen in het belastingstelsel het gebruik van aardgas te remmen en op den duur uit te faseren.

Resumé:

Door de instabiliteit in Oekraïne, de onzekerheid m.b.t. gasleveringen uit het Oosten en LNG-voorraden hadden we al te maken met een grote stijging van de energiekosten, welke nu nog eens kracht wordt bijgezet middels de verhogingen van de Energiebelasting. Enerzijds om de verduurzamingsnoodzaak kracht bij te zetten, anderzijds om de schatkist te voorzien van de nodige middelen.

Ben Woldering (Gaslicht.com“Huishoudens die weinig te besteden hebben, kunnen dit niet meer behappen. Stroom wordt weliswaar iets goedkoper, met als doel om minder gas te verbruiken, maar met een verder stijgende energierekening blijft er voor veel huishoudens weinig geld over om te investeren”

Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de energiebelasting en heffingskorting over de afgelopen jaren:

https://infogram.com/copy-energiebelasting-per-kwh-en-m3-1hd12yx1v5qmx6k
https://infogram.com/vermindering-energiebelasting-1ho16vodw8xv84n

Feit blijft dat we dus nog kritisch(er) moeten gaan kijken naar ons energieverbruik. Waar is het verbruiken van energie nodig, waar vindt ongewenst en onnodig verbruik plaats en waar wordt energie zelfs ‘tegen elkaar in’ (koelen en verwarmen) gebruikt in objecten?

Uit tal van praktijkvoorbeelden uit de gebouwde omgeving blijkt dat met het toepassen van energiemonitoring, het doen van aanpassingen en kritisch kijken naar installaties, vaak een besparing tot ca. 30% mogelijk is middels een minimale investering in een monitoringstool en de inzet van enkele uren.

Kijk dus eens kritisch naar uw object: “Meten is weten” en voorkom onnodig verbruik. Weet u niet waar te beginnen? Dat weten wij wel! Daar wordt uiteindelijk uw portemonnee en onze maatschappij echt een heel stuk blijer van (en uzelf dan hopelijk ook!)