Erkende Maatregelen / Informatieplicht (EML)

In de jaren negentig is de Wet Milieubeheer van kracht geworden. Hierin werden organisaties met een energieverbruik boven de 50.000 kWh en/of 25.000 Nm3 verplicht om duurzame maatregelen te nemen indien ze die binnen vijf jaar terugverdienen. Jarenlang is er geen tot zeer matige handhaving geweest op werkelijk uitvoer, tot medio 2015 toen per branche een lijst met ‘Erkende Maatregelen’ (EML) werden opgesteld door de overheid: Het betreffen relatief eenvoudige maatregelen die snel en eenvoudig terug te verdienen zijn.

De werkelijke uitrol van de maatregelen viel tegen. Om die reden heeft de overheid de ‘Informatieplicht’ vorm gegeven. Feitelijk een omgekeerde verplichting waarin organisaties met een hoger verbruik dan 50.000 kWh en/of 25.000 Nm3 verplicht worden om de overheid iedere vier jaar te informeren over de status van de maatregelen die ze door dienen te voeren.

Door het afzwakken van de Corona-maatregelen zijn de omgevingsdiensten haar toezichtwerkzaamheden aan het opschalen en zullen er naar verwachting op korte termijn de nodige inspectiebezoeken worden aangekondigd.

Door het Energieakkoord voor duurzame groei zijn voor 19 bedrijfstakken erkende maatregelen voor energiebesparing formeel aangewezen. Per bedrijfstak zijn er op basis van de veelvoorkomende werkzaamheden bijpassende verduurzamingsmaatregelen vormgegeven.

Deze opgesomde maatregelen zijn verplicht om op een natuurlijk moment (NM) of zelfstandig moment (ZM) te realiseren. Per bedrijfstak is er een uitgebreide lijst met omschrijving en randvoorwaarden uitgewerkt. Deze lijst dient door ‘de drijver’ van het object te worden verantwoord bij het RVO indien het energieverbruik van de locatie de 50.000 kWh en/of 25.000 Nm3 (aardgasequivalent) overschrijdt.

Ik wil meer weten over een EML-inventaristaie van mijn object(en)

Energy Efficiency Directive’ (EED)

De ‘Energy Efficiency Directive’ (EED) is Europese wetgeving voor alle lidstaten. De energie audit is een verplichte, vierjaarlijkse verantwoording voor grote organisatie. Deze heeft ten doel om informatie te verzamelen over het actuele GJ-verbruik door gebouwen en mobiliteitsbewegingen van organisaties. Door de vierjaarlijkse audit brengt u de overheden een gedetailleerd overzicht van het huidige GJ-verbruik / CO2-uitstoot, de besparingspotentie van uw organisatie en de maatregelen die uw organisatie in de aankomende vier jaar gaat treffen.

Uw organisatie is wettelijk verplicht tot het opstellen van een EED-auditrapport als:

  • Uw organisatie meer dan 250 fte in dienst heeft;
  • een jaaromzet heeft die hoger is dan € 50 miljoen en/of een jaarlijks balanstotaal heeft van meer dan 43 miljoen.

De opvolging van de EED-auditverplichting middels het doen van de EED-audit en het opstellen van een concernrapportage is feitelijk een combinatie van enerzijds een ‘nulmeting’ van het integrale energieverbruik van uw organisatie en anderzijds een inventarisatie om de besparingspotentie en noodzakelijke investerings-omvang van de maatregelen in uw organisatie gedetailleerd in kaart te brengen.

De toegenomen complexiteit in de EED wet- en regelgeving vereist een specialistische partij met kennis, ervaring en kunde die u als specialist zal ontzorgen. Door het delen van onze kennis en ervaring in combinatie met de door u aangeleverde informatie van uw organisatie en specialistische toelichting op uw corebusiness zorgen wij voor een perfect passende EED-auditrapportage.

Door onze brede kennis op het gebied van installaties, verduurzaming en energiemonitoring in combinatie met onze pragmatische benadering van de vraagstukken op locatie zijn we perfect in staat u EED-auditverplichting snel en vakkundig invulling te geven.

Ik wil meer weten over de EED-auditverplichting

Neem contact op

Middels onze Whatsapp-functie zijn wij in staat om uw vragen 24 uur per dag te beantwoorden. Wij schakelen snel en zorgen er voor dat u zo snel mogelijk het antwoord op de door u gestelde vraag ontvangt. Natuurlijk kunt u uw vragen per email aan ons kenbaar maken. Wij beloven een reactie binnen één werkdag.

Service betekent voor ons niet alleen het snel reageren op vragen; service betekent ook snel kunnen handelen en begrip hebben voor de situatie in uw organisatie. Wij zullen dan ook te allen tijde proberen u zo snel mogelijk te kunnen voorzien van de gewenste antwoorden en/of adviezen.

Wij overtreffen graag uw verwachtingen en doen daar onze uiterste best voor. Tevreden klanten zijn namelijk terugkerende klanten die anderen weer op onze dienstverlening wijzen.