Een woning met een (zeer) groen energielabel heeft aanzienlijk meer waarde dan een woning met een minder groen label. Het verschil in waarde tussen een woning met label A en een woning met label G is in het eerste kwartaal van 2024 maar liefst 610 euro per vierkante meter.

Een woning met een energielabel A heeft een gemiddelde vierkante meterprijs van 3.850 euro, terwijl dezelfde woning met een label G een gemiddelde vierkante meterprijs van 3.240 euro zou hebben. Met een gemiddelde woonoppervlakte van 113 vierkante meter in Nederland vertaalt dit zich naar een waardeverschil van 69 duizend euro.

De waarde van duurzame woningen heeft opnieuw het hoogste punt bereikt. Niet alleen zien we dat woningen met een groener label meer waard zijn, maar ook dat de woningwaarde in de afgelopen jaren aanzienlijk is gestegen. De onderstaande index geeft de ontwikkeling van de woningwaarde weer van 2021 tot begin 2024. Na een stijging van de prijzen tot begin 2022, volgde een daling als gevolg van inflatie, stijgende rente en economische verslechtering. In de loop van 2023 keerde het vertrouwen in de markt terug, stabiliseerde de rente en stegen de prijzen opnieuw.

In vergelijking met het hoogtepunt van de markt in april 2022, zijn woningen met label B of hoger inmiddels weer meer waard. Label C-woningen bevinden zich weer op hetzelfde niveau als destijds. Woningen met een label D of lager zijn nog steeds minder waard dan in april 2022.

Bovendien valt op dat aan het begin van de index in 2021 de verschillen tussen de labels niet erg groot waren, met slechts ruim 200 euro per vierkante meter tussen label G en labels hoger dan A. Echter, in 2022 en daarna namen deze verschillen snel toe. Dit wordt verklaard door de sterke stijging van gasprijzen (en daarmee energielasten) vanaf eind 2021 en gedurende 2022. De bewustwording onder consumenten over de duurzaamheid van woningen nam in deze periode snel toe. Daardoor worden woningen met een groen label steeds aantrekkelijker voor woningkopers, hetgeen zich weerspiegelt in de index.

 

 

Functie van het model
Het Brainbay woningwaardemodel maakt het mogelijk om uitsluitend het effect van het energielabel van een woning te meten, los van andere woningkenmerken zoals locatie, bouwjaar of kwaliteit van de afwerking. Met behulp van dit model is de waarde voorspeld voor 240 duizend Nederlandse koopwoningen, waarbij rekening is gehouden met elk mogelijk energielabel. Hierdoor blijven alle andere woningkenmerken constant, waardoor de invloed van het energielabel op de waarde geรฏsoleerd kan worden vastgesteld. Meer informatie over het woningwaardemodel van Brainbay is te vinden op: Modelwaarde โ€“ Brainbay.

Groene woningen verkopen sneller en worden vaker overboden
Er is aanzienlijk verschil in de verkooptijd van woningen tussen verschillende labelklassen. Gemiddeld duurt het vier weken om woningen met een label A tot C te verkopen. Woningen met een minder groen label hebben daarentegen een langere verkooptijd. De verkoop van woningen met een label E, F of G kan 1 tot 3 weken langer duren.

Daarnaast blijkt dat groene woningen ook vaker boven de vraagprijs worden verkocht dan minder groene woningen. Woningen met een label B hebben het hoogste aandeel waarop wordt overboden, namelijk 60% van alle verkopen. Bij woningen met label E, F of G ligt dit aandeel onder de vijftig procent. Desondanks wordt zelfs bij woningen met label G in 4 op de 10 transacties meer betaald dan de gevraagde prijs.

 

 

Woningen aanzienlijk meer waard na verduurzaming
Goed nieuws voor alle woningeigenaren die plannen hebben om hun woning te verduurzamen of dit recentelijk hebben gedaan. Het effect van een verbeterd energielabel op de waarde van de woning is aanzienlijk. De onderstaande matrix toont de gemiddelde waardestijging voor elke sprong in energielabel.

De grootste waardestijging, namelijk 11,3%, wordt bereikt bij de overgang van label G naar label C. In het eerste kwartaal van 2024 bedroeg de gemiddelde verkoopprijs van een woning met label G in Nederland 366 duizend euro. Dit vertegenwoordigt een waardestijging van meer dan 40 duizend euro.

Naast het besparen op energiekosten, resulteert het verduurzamen van een woning ook in een daadwerkelijke waardestijging. Het is echter belangrijk op te merken dat er aanzienlijke kosten zijn verbonden aan het upgraden van een woning van label G naar C, welke niet zijn meegerekend in deze berekening.

 

Nog geen toename in prijzen door nieuwe leennormen
Tot op heden zijn er nog geen duidelijke effecten waargenomen van de gewijzigde leennormen vanaf 1 januari 2024. Huishoudens hebben nu meer financiรซle ruimte voor de aankoop van een energiezuinige woning, waarbij het bedrag dat geleend kan worden toeneemt naarmate het energielabel beter is. Dit bedrag kan oplopen tot wel 50 duizend euro. Desalniettemin heeft dit nog niet geleid tot uitgestelde aankopen of verkopen van woningen, en er zijn ook nog geen significante prijseffecten waargenomen. Zeer energiezuinige woningen met een zeer groen label zijn niet sterker in waarde gestegen dan andere woningen. Er zijn echter wel kansen voor kopers van nieuwbouwwoningen, aangezien het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen aanzienlijk is toegenomen.

Duurzaamheidswaarde-API voor duurzaamheidsdeskundigen
De Duurzaamheidswaarde-API van Brainbay biedt direct inzicht in het percentage waarmee de waarde van een woning stijgt na verduurzaming. Dit helpt partijen om hun klanten aan te moedigen tot verduurzaming en laat op woningniveau zien of investeren in verduurzaming een verstandige keuze is. Voor meer informatie, bekijk: Duurzaamheidswaarde-API โ€“ Brainbay.

Overige opvallende bevindingen uit het rapport
– De grootste waardestijging na verduurzaming wordt waargenomen bij oudere en/of vrijstaande woningen in de minst krappe woningmarktregio’s.
– Hoewel duurzaamheid iets minder belangrijk lijkt te zijn geworden voor woningzoekers, blijven isolatie en zonnepanelen de meest populaire maatregelen.
– Energiezuinige woningen worden voornamelijk gekocht door ouderen en doorstromers op de woningmarkt.
– Huishoudens die vanuit een duurzame woning verhuizen, hebben vaak de neiging om opnieuw te kiezen voor een (zeer) duurzame woning. Bewoners van woningen met label A tonen over het algemeen een sterke loyaliteit.
– De verwachting is dat de verschillen tussen woningen met verschillende energielabels verder zullen toenemen in de loop van het jaar.
Deze bevindingen zijn afkomstig uit het rapport dat is gepresenteerd als onderdeel van de cijfers voor het eerste kwartaal van 2024 door de NVM.