Uncategorized

Energiekosten; Wat mogen we de komende jaren verwachten?

2024-02-06T08:02:27+00:00

De energiekosten voor huishoudens zullen de komende tien jaar waarschijnlijk aanzienlijk aan variëren. Vooral consumenten die afhankelijk zijn van een cv-ketel en niet over de financiële middelen beschikken om in duurzame oplossingen te investeren, zullen nadelige gevolgen ondervinden. Ditzelfde geldt voor huurders die afhankelijk zijn van hun verhuurder hierin. De energiekosten voor Nederlanders zijn [...]

Energiekosten; Wat mogen we de komende jaren verwachten?2024-02-06T08:02:27+00:00

Corporaties maken vaart met uitfaseren energielabels E, F en G

2024-01-19T08:35:16+00:00

Woningcorporaties intensiveren hun inspanningen op het gebied van duurzame investeringen, zo meldt Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties in Nederland. Bijna 40% van de woningen van corporaties heeft nu energielabel A of een nog hogere classificatie. Het aantal corporatiewoningen met energielabel E, F of G is gedaald van 247.400 in 2022 naar 180.700 per eind 2023. [...]

Corporaties maken vaart met uitfaseren energielabels E, F en G2024-01-19T08:35:16+00:00

CSRD-richtlijn

2024-01-10T15:38:52+00:00

De CSRD-richtlijn vereist van grote bedrijven dat ze rapporteren over zaken als CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD gaat vanaf [...]

CSRD-richtlijn2024-01-10T15:38:52+00:00

1 januari 2024: Wijzigingen leennormen hypothecair krediet

2024-01-19T08:42:23+00:00

Per 1 januari 2024 worden de leennormen voor hypothecair krediet op een aantal punten gewijzigd :Meer hypotheekruimte voor verduurzaming. Vanaf 1 januari 2024 zullen enkele veranderingen in werking treden. Deze aanpassingen omvatten een verhoging van de leenmogelijkheden voor huishoudens bij de aanschaf van een energiezuinige woning en bij het verduurzamen van hun huidige woning. [...]

1 januari 2024: Wijzigingen leennormen hypothecair krediet2024-01-19T08:42:23+00:00

Energiebelasting anno 2024: Wat kunnen we verwachten?

2023-09-21T10:19:46+00:00

De eerste zaken worden helder uit de uiteengezette stukken van de aangeboden begroting voor het jaar 2024. Zaken zijn nog niet 100% definitief en kunnen nog aan veranderingen onderhevig zijn, maar een aantal zaken hebben we al boven water, namelijk: Het energie prijsplafond (€ 1,45 per m3 en € 0,40 per kWh) voor consumenten komt [...]

Energiebelasting anno 2024: Wat kunnen we verwachten?2023-09-21T10:19:46+00:00

De kwaliteit van energielabels; hoe werkt dit toezicht?

2023-07-10T10:02:31+00:00

In 2022 is de kwaliteit van energielabels verbeterd ten opzichte van eerdere metingen. Desondanks ziet (ondertussen demissionair)minister De Jonge redenen om de kwaliteitsborging hiervan aan te pakken. Het economisch belang en de maatschappelijke weging van energielabels groeit, wat ook de kans op fraude vergroot en de bijbehorende gevolgen versterkt. Wat gaat er veranderen: Kwaliteit [...]

De kwaliteit van energielabels; hoe werkt dit toezicht?2023-07-10T10:02:31+00:00

De EML-maatregelen per 1 juli 2023, wat is er veranderd?

2023-07-10T10:03:39+00:00

Zoals al een tijdlang bekend was, worden de EML-maatregelen uit 2019 herzien. Een werkgroep is hier al lange tijd mee bezig geweest qua invulling, waarna een internetconsultatie is gepubliceerd. Uiteindelijk is op 8 Juni 2023 de 'eindlijst' gepubliceerd, welke per d.d. 1 juli 2023 van toepassing is geworden. De verwachting is dat de Omgevingswet na [...]

De EML-maatregelen per 1 juli 2023, wat is er veranderd?2023-07-10T10:03:39+00:00

Kantoren & Energielabel C: Nog 64 werkdagen te gaan tot 1 januari 2023.

2022-10-18T20:54:56+00:00

Het Energielabel C per 1 januari 2023 We zijn er al jaren mee bezig: De verplichting hebben tot het energielabel C voor kantoor-objecten waarvan de kantoorfunctie groter is dan 50% van de totale oppervlakte. Wil je weten waar we nu staan en hoe de handhaving gaat plaatsvinden? Neem nu even 3 minuten de tijd, lees [...]

Kantoren & Energielabel C: Nog 64 werkdagen te gaan tot 1 januari 2023.2022-10-18T20:54:56+00:00

We zijn live!

2021-04-21T07:35:17+00:00

Na een periode van bouwen, teksten schrijven en samenstellen van een heldere en duidelijke opzet van de website hebben we besloten onze oude site waarwel te zeggen en met deze website naar buiten te t reden. Op deze website is eenvoudig terug te vinden op welke wijze u kunnen helpen bij het beheer van uw [...]

We zijn live!2021-04-21T07:35:17+00:00

Energielabel na 1 januari 2021

2021-04-21T07:42:33+00:00

Het energielabel: Sinds 2008 een gehaat en geliefde beoordeling van vastgoedobjecten waarbij de theoretische energieprestatie wordt beoordeeld. Per d.d. 1 januari 2021 zal de beoordelingsmethodiek (nu de BRL9500) wijzigen naar de NTA8800. (BENG-normering). Deze methodiek gaat gelden voor zowel de utiliteitspanden (U) als woningen(W). Beiden gaan onder dezelfde normering vallen. In de praktijk betekend dit [...]

Energielabel na 1 januari 20212021-04-21T07:42:33+00:00
Go to Top