Energielabels voor Utiliteits-objecten

Keemink Vastgoed Inspectarium is specialist in het opstellen en registreren van energielabels voor woningen en Utiliteitspanden. We zijn zelfstandig gecertificeerd en kunnen uw energielabels opstellen conform de ‘basis- en detailmethodiek’. Als partner van een groot aantal uiteenlopende beheerders, corporaties, pensioenfondsen en particuliere beleggers hebben wij het bewezen de ervaren partner te zijn. Wij combineren onze jarenlange ervaring, kennis en kunde op die wijze dat u als opdrachtgever representatieve energielabels en adviezen ontvangt voor uw object en/of vastgoedportefeuille tegen een eerlijke prijsstelling.

Of uw uitvraag nu één, twee, twintig of driehonderd objecten betreft: Wij zijn uw partner in het opstellen en registreren van representatieve energielabels!

IK BEN BENIEUWD NAAR DE WERKWIJZE EN MOGELIJKHEDEN

Conform het meest recente bouwbesluit (anno 2018) is het voor utiliteitspanden met een ‘kantoorfunctie’ verplicht geworden om vóór d.d. 1 januari 2023 een ‘energielabel C’ te registreren. Indien dit niet gebeurd heeft dit tot gevold dat dit pand niet meer als ‘kantoor’ gebruikt mag worden en is het bevoegd gezag in staat hier handhavingstrajecten op toe te passen.

Van de in totaal 97.000 kantoren in Nederland hebben ca. 63.000 kantoren (met een totale gebruiksoppervlakte van ongeveer 70 miljoen m2) een label C-verplichting in 2023. Dit zijn minder kantoren dan de gehele omvang omdat een deel van deze voorraad is uitgezonderd van de aanstaande labelplicht. Dit betreffen de volgende objecten:

 • Rijks-, provinciale- en gemeentelijke monumenten;
 • Kantoren waarvan de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties bij elkaar kleiner is dan 100 m2;
 • Kantoren waarvan de gebruiksoppervlakte van kantoorfuncties minder is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte;
 • Kantoren die binnen twee jaar worden gesloopt.’
 • Kantoren waarvan de uit te voeren verduurzamings-maatregelen een ROI hebben die langer is dan 10 jaar. In dit geval dienen alle (EML-)maatregelen uitgevoerd te zijn en dient er alsnog een geldig energielabel getoond kunnen worden.

Valt mijn Vastgoed ook onder deze verplichting? Doe de snel-Check!

In de afgelopen periode hebben wij diverse opdrachtgevers mogen helpen met het registreren van energielabels. Dit doen we op uiteenlopende wijzen en in unieke trajecten; iedere opdrachtgever en haar vastgoed is immers uniek. Enkele voorbeelden hiervan:

 • Prognosticeren energielabels van VHE’s, bepalen WWS-waarderingen t.b.v. het bepalen verwachte toekomstige huuropbrengsten;
 • Bepalen energieprestaties van woningen voor- en na revitalisatie/verduurzaming t.b.v. subsidietrajecten;
 • Doorlopend bepalen van energieprestaties van woningen bij mutatiemomenten of gepland planmatig onderhoud;
 • Bepalen energieprestaties en energielabels t.b.v. bepalen overnamesom woningcomplexen;
 • Bepalen omvang, complexiteit en uitkomsten van geplande verduurzamingsmaatregelen bij lossen woningen of wooncomplexen.
 • Integrale verduurzamingstrajecten van vastgoedportefeuilles t.b.v voldoen aan de ‘Energielabel C-verplichting’ per d.d. 1 januari 2023.

Door in een vroeg stadium al partner te worden ingeschakeld kunnen geplande maatregelen optimaal worden uitgevoerd en mogelijk iets worden aangepast om een maximaal rendement uit de investering te halen. Door als adviseur vroegtijdig in de trajecten te participeren heeft u maximaal voordeel.


Neem contact op

Middels onze Whatsapp-functie zijn wij in staat om uw vragen 24 uur per dag te beantwoorden. Wij schakelen snel en zorgen er voor dat u zo snel mogelijk het antwoord op de door u gestelde vraag ontvangt. Natuurlijk kunt u uw vragen per email aan ons kenbaar maken. Wij beloven een reactie binnen één werkdag.

Service betekent voor ons niet alleen het snel reageren op vragen; service betekent ook snel kunnen handelen en begrip hebben voor de situatie in uw organisatie. Wij zullen dan ook te allen tijde proberen u zo snel mogelijk te kunnen voorzien van de gewenste antwoorden en/of adviezen.

Wij overtreffen graag uw verwachtingen en doen daar onze uiterste best voor. Tevreden klanten zijn namelijk terugkerende klanten die anderen weer op onze dienstverlening wijzen.