Per 1 januari 2024 worden de leennormen voor hypothecair krediet op een aantal punten gewijzigd :Meer hypotheekruimte voor verduurzaming.

Vanaf 1 januari 2024 zullen enkele veranderingen in werking treden. Deze aanpassingen omvatten een verhoging van de leenmogelijkheden voor huishoudens bij de aanschaf van een energiezuinige woning en bij het verduurzamen van hun huidige woning. Bovendien zal de invloed van studieleningen op het maximale leenbedrag voor studenten onder specifieke omstandigheden worden aangepast. Minister Hugo de Jonge heeft deze informatie per brief (link: Leennormen hypothecair krediet 2024 | Tweede Kamer der Staten-Generaal) gedeeld in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet hecht er veel waarde aan dat mensen in staat zijn om een woning te financieren die goed aansluit bij hun wensen en persoonlijke situatie. Tegelijkertijd is het van belang dat de financiering van een woning met behulp van een hypotheek geen onverantwoorde financiële risico’s met zich meebrengt voor huishoudens.

Leenruimte gekoppeld aan energielabel

Vanaf 1 januari 2024 zal de maximale toegestane hypotheek voor huishoudens deels worden beïnvloed door het energielabel van de desbetreffende woning. Bij de aanschaf van een woning met een gunstiger energielabel zal het mogelijk zijn om een groter bedrag te lenen dan bij een woning met een minder gunstig energielabel. Dit komt doordat huishoudens met een gunstiger energielabel doorgaans lagere energiekosten hebben, waardoor de hypotheek beter aansluit op het maandelijkse budget van huiseigenaren voor hun hypotheeklasten.

Extra leenruimte voor energiebesparende maatregelen

Vanaf het komende jaar zal het te lenen bedrag voor het verduurzamen van woningen met lage energielabels worden verhoogd. Voor deze woningen wordt een grotere leenmogelijkheden geboden, aangezien na verduurzaming de energiekosten aanzienlijk zullen afnemen. Deze extra leenruimte ontstaat voor zowel woningeigenaren die hun recent aangeschafte woning willen verduurzamen als van degenen die hun huidige woning willen verduurzamen. Op deze wijze wil de minister de verduurzaming van bestaande koopwoningen bevorderen. De extra leenruimte wordt niet beïnvloed door het inkomen van de huiseigenaar en vervangt het huidige vaste extra leenbedrag van 9.000 euro. Naast de verhoging in de maximale hypotheeksom blijven subsidies en het Nationaal Warmtefonds beschikbaar voor verduurzaming, met bijkomende opties voor huiseigenaren met een beperkt inkomen.

Wat wordt de impact?

De onderstaande tabel geeft per energielabel aan wat de extra leenbedragen voor aankoop van een woning en voor energiebesparende maatregelen zijn.

Naast het verhogen van de hypotheek op de woning bestaat ook de mogelijkheid om bij het Warmtefonds en SVN te lenen. Bij het Warmtefonds is het voor iedereen mogelijk om EUR 10.000 te lenen. Het merendeel van de huishoudens kan zelfs een lening van maximaal 27.000 euro verkrijgen. Voor woningen met een EFG-label kan bij verduurzaming dus naast het hogere bouwdepot van 20.000 euro, veelal 27.000 extra geleend worden bij het Warmtefonds. Dit betekend een totaalbudget van € 47.000,- voor de verduurzaming van de woning. Dit bedrag is in veel gevallen toereikend om 3 tot vier energielabelstappen te ‘winnen’ en een reductie van 30 tot soms zelfs 50% op het energieverbruik te realiseren.

Huishoudens met een bruto verzamelinkomen tot EUR 60.000 per jaar lenen tegen 0% rente bij het Warmtefonds. Daarnaast zijn er voor isolatiemaatregelen, de aansluitingskosten op een warmtenet en een warmtepomp subsidies beschikbaar.